Har I brug for revisor påtegnelse i forbindelse med ansøgning om kompensation

Der er pr. 18. April. 2020 foretaget ændringer til nedenstående, vi opdaterer dem selvfølgelig hurtigst muligt.

Lønkompensation ansatte (er åbnet)

 • Kan indberettes med eget Nem ID på www.virk.dk.
 • Grænsen er hævet til kr. 30.000 pr. måned, svarende til at der udbetales en løn på min. kr. 40.000 pr. måned.
 • Ansatte ægtefæller i personligt ejede virksomheder og ansatte ægtefæller i selskaber (IVS, ApS og A/S) ser ud til at skulle indberettes under denne ordning, dog på nuværende tidspunkt, tvivlende omkring ægtefæller til en hovedaktionær.

Kompensation til selvstændige (er åbnet)

 • Kan indberettes med eget Nem ID på www.virk.dk.
 • Grænsen udgør indtil videre uændret kr. 23.000.
 • Hovedaktionærer, som er ansat i deres selskab (IVS, ApS eller A/S) anses som selvstændige og kan bruge denne ordning, hvis selskabet har højest 10 fuldtidsansatte.
 • Minimum omsætningstab på 40 % i perioden 9. marts – 8. juni 2020. Referenceperioden er 1. april -30. juni 2019 – altså svarende momsperioden i 2. kvartal 2019.

Kompensation faste omkostninger (er åbnet)

 • Det forventes, at der kan indberettes på www.virk.dk.
 • De fleste omkostninger, som ikke kan undgås, er at betragte som faste omkostninger Ifølge bekendtgørelsen kan også regnskabsmæssige afskrivninger på driftsmidler og goodwill anses som en fast omkostning.
 • Kompensationsbeløbet udgør mellem 25%-100% af faste udgifter alt afhængig af, hvor mange procent man er gået tilbage i omsætning. De virksomheder, der er tvangslukket får 100 % kompensation.
 • Omsætning for 2. kvartal. 2019 (referenceperioden) skal vedlægges med revisorerklæring.
 • Revisorerklæring må kun afgives af en uafhængig registreret eller statsautoriseret revisor og skal være med høj grad af sikkerhed.
 • Der skal laves en opgørelse af omkostninger for perioden 1. december 2019 – 29. februar 2020. Denne opgørelse skal forsynes med.
 • revisorpåtegning. Bogholderiet skal altså ajourføres nu meget vigtigt.
 • Estimat af samme omkostninger i perioden 9. marts – 8. juni 2020. Det er så disse omkostninger som der ydes kompensation for på mellem 25%-100%.
 • Revisorudgifter til ansøgning dækkes med op til 80% af udgiften dog maksimal kr. 16.000,00.

For mere information: 
Tjek Virksomhedsguiden her

Krav til 805-erklæring:

Bemærk, de arbejder der skal udføres af revisor, i forbindelse ved 805-erklæring, de er et krav
fra Erhvervsstyrelsen – i led ved udbetaling af offentlige midler – det har den betydning, at der
er revisionspligt, som betyder nedenstående arbejder for revisors gennemførsel:

 • Revisionsaftale/kundeaftale.
 • Uafhængighedsvurdering.
 • Planlægningsnotat.
 • Udførelsestjekliste.
 • Konklusionsark.
 • Ledelseserklæring.
 • Påtegning.
 • Ledelsesrapportering.

Kontakt os
Vi er til rådighed – også aftener og weekender

Revisorfirmaet Uffe Berg
Leif Panduros Vej 16,
4700 Næstved
TLF: 5577 7430
FAX: 5577 7493
EMAIL: uffeberg@uffeberg.dk
CVR NR.: 12689039