Revisorfirmaer Uffe Berg har som målsætning at tage udgangspunkt i den enkelte virksomheds behov.

Revisorarbejdet tager som udgangpunkt afsæt i den enkelte kundes ønsker og behov. Dette medfører udgangspunkt i den enkelte virksomheds behov og karakteristika – såsom størrelse, kompetence og strukturer.

Vores ekspertise er regnskabsudarbejdelse, regnskabsmæssig assistance, revision, selskabsretlig rådgivning, herunder stiftelse/spaltning/fusion af selskaber, budgettering, generationsskifte, finansiering og økonomisk rådgivning, og skatterådgivning.

Når revisorfirmaet Uffe Berg indgår i et samarbejde med en kunde, udarbejdes der aftalebreve over det arbejde virksomheden selv ønsker at udføre og hvilket arbejde revisor skal udføre.