Revisorfirmaet Uffe Berg spænder over et bredt område indenfor skatterådgivning

Under punktet “master i skat” fremgår revisorfirmaets kompetencer i skatterådgivning.

Vi rådgiver omkring:

 1. Skat selvstændige erhvervsdrivende
 2. Skat private
 3. Skat Selskaber
 4. Koncernforhold
  1. Generationsskifte
  2. International skat
   1. Udstationering af medarbejdere – selvstændige
   2. Andre forhold
 5. Moms
  1. Grønne afgifter
  2. Momsrefusion
  3. Andet

Vi rådgiver omkring de skattemæssige aspekter ved:
Indtræden/opløsning/udtræden af selskaber og personlige virksomheder ved:

 1. Ændringer i ejerstruktur
 2. Andre betydelige ledelsesbeslutninger
  1. Vurdering af købssum
  2. Vurdering af afhændelsessum/salgssum

Vi rådgiver omkring skatteoptimering således at:

 1. Virksomheden og dens ejer(e) tilrettelægger sin økonomi mest optimalt.
 2. Virksomheden og dens ejer(e) tilrettelægger sine investeringer mest optimalt.
 3. Virksomheden og dens ejer(e) tilrettelægger sin opsparing mest optimalt.
 4. Virksomheden og dens ejer(e) vælger de rette løsninger af betydning for likviditeten og fremtidige overskud.

I Vurdering af skattesager og afgiftssager, vil vi kunne rådgive om, hvorvidt der er basis for at sagen skal bringes videre fra SKAT til skatteankenævn eller landskatteretten.

Bindende svar – i komplekse sager og udfra en vurdering af hver ankelt sag vil vi foretage ansøgning om bindende svar hos SKAT.